โซลาร์ฟาร์ม

 

solar-05

 

solar-05-01

 

ภาพโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 630 กิโลวัตต์ พื้นที่ 8 ไร่ ลงทุนโดย บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอนผลิตโดย บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด  รับเหมาก่อสร้างงานไฟฟ้าโดย บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 3079 กม 3 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 870,000 หน่วย มีรายได้ปีละประมาณ 9.5 ล้านบาท เริ่มผลิตไฟฟ้าต้นมีนาคม 2553

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) คือ  โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีเป็นต้นพลังงาน และใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความคงทนอายุยาวนานในการผลิตไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้านครหลวง) ตามมาตรการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากในระยะยาวด้วยราคาพิเศษ (VSPP)

 

ประเด็นที่น่าสนใจในการลงทุนก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ปี 2553   

 1. ขายไฟฟ้าได้ ราคาพิเศษ ประมาณ 11 บาทต่อหน่วย (11 Baht/kWh)  
 2. ต้นทุนค่าก่อสร้างลดลงมากแล้ว 

                                พ.ศ.  2548-2552                 ลงทุน  200-250 MB/MW

                                พ.ศ. 2553                             ลงทุน  120-140 MB/MW

 1. ผลตอบแทนการลงทุน

                                                                กรณีใช้บริษัทเดิมที่มีผลกำไร                    กรณีตั้งเป็นบริษัทใหม่

                ผลตอบแทน                                      14-15%                                                8-10%

                ระยะเวลาคืนทุน                                 6-7 ปี                                                    8-9 ปี

 

การให้บริการของบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

(Solar Farm)

ให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Solution) ด้วยคุณภาพ  ได้แก่

 1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
 2. ยื่นจดทะเบียนเอกสารที่ต้องขออนุมัติต่างๆ
 3. สำรวจสถานที่ก่อสร้าง จดทำแผนผังโรงไฟฟ้า
 4. ออกแบบเบื้องต้น  ออกแบบรายละเอียด
 5. จัดทำรายการต้นทุน
 6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
 7. ก่อสร้าง ติดตั้งระบบจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้
 8. เดินเครื่องโรงไฟฟ้า  เก็บข้อมูล
 9.  บำรุงรักษา 
 10.  การบริการหลังการขาย  เช่น  
 • จัดหาพนักงานเฝ้ารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินโซลาร์ฟาร์ม
 • จัดหาพนักงานดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม
 • ทำสัญญาบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบ Preventive Maintenance  ระยะยาว
 • ทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance ระยะยาว
 • ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการเรียกเก็บเงินค่าขายไฟฟ้า VSPP และอื่นๆ
 • อื่นๆ

 

 

แนวทางการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม

 

ลงทุนด้วยบริษัทเดิม ตั้งบริษัทใหม่
รายได้จากการขายไฟฟ้า มี มี
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของ BR จากค่าเสื่อมราคา 5 ปีๆ ละ 20% x 30% =6% มี ไม่มี เพราะขาดทุนในช่วง 5 ปีแรก
ขอรับการส่งเสริม BOI 8 ปี มีสิทธิ มีสิทธิ
ขอกู้เงินจากธนาคาร ทั่วไป มีสิทธิ มีสิทธิ
ขอกู้เงินดอกเบี้ย 4%  ก. พลังงาน มีสิทธิ มีสิทธิ

 

 

ข้อได้เปรียบของการลงทุนทำธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

(โซลาร์ฟาร์ม)

 1. ใช้เงินลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  และใช้เงินบำรุงรักษาน้อยมาก
 2. ไม่มีค่าเชื้อเพลิง (0 บาท) เพราะใช้แสงอาทิตย์ฟรี
 3. ไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาวัตถุดิบเชื้อเพลิง  ไม่ต้องขัดแย้งในการหาวัตถุดิบ