ระบบโซลาร์รูฟสำหรับโรงงาน อาคารทั่วไป

โซลาร์รูฟบนโรงงาน อาคารทั่วไป (ขายไฟฟ้าราคาพิเศษ 25 ปี)

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ขั้นตอนของโครงการโซลาร์รูฟ จะต้องเริ่มต้นจากการยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ กฟน. หรือ กฟภ. ระหว่างวันที่ 23 กย – 11 ตค 2556

คาดว่า ในกรณีของอาคารธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จะมีผู้ไปยื่นจำนวนมากในวันที่ 23 กย. และจะหมดโควตาในวันที่ 23 กย. ดังนั้น จึงขอให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารต่างๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ยื่นภายในเช้าของวันที่ 23 กย 2556.

กรณีของ บ้านที่อยู่อาศัย คงจะมีการทยอยไปยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าหลายวันจึงจะหมดโควตา

กรุณาอ่านขั้นตอนการยื่นแบบคำขอฯ ข้างล่างนี้ให้เข้าใจ และกรุณาดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์ว่าจ้างให้ TSF เป็นผู้ยื่นแบบคำขอฯ” และกรอกข้อความ และส่งถึง TSF โดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ดุสิต เครืองาม

กรรมการผู้จัดการ

ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์ว่าจ้างให้ TSF เป็นผู้ยื่นแบบคำขอฯ”

/upload/files/2013-Sep 12 KIT (Request+Format MEA PEA).pdf

 

solar-03

 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงาน บริษัททั่วไป เพื่อขายไฟฟ้า  หรือใช้ไฟฟ้าเองภายในอาคาร  และลดหย่อนภาษี

อาคารทั่วไป สามารถตัดสินใจได้ว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟ ท่านจะขายให้การไฟฟ้าในราคาพิเศษ (สัญญา 25 ปี) หรือ ท่านจะใช้ไฟฟ้าเองภายในอาคาร

อัตราค่าไฟฟ้าราคาพิเศษ ที่กระทรวงพลังงานจะรับซื้อคืน 25 ปี

<10 kWp     6.96 B/kWh

10-250 kWp   6.55 B/kWh

250-1,000 kWp  6.16 B/kWp

ผลตอบแทนและประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารนิติบุคคลต่างๆ 

เมื่อติดตั้ง  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

  1. ประหยัดค่าไฟฟ้า และประหยัดค่า Peak Demand Charge 
  2. ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล5 ปี โดยนำเงินลงทุนไปคิดเป็นค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยปีละ 20% 
  3. ใช้ระยะเวลาคืนทุน(Pay Back Period) น้อยกว่า ปี 
  4. ผลตอบแทนการลงทุน 10-15%   ดีกว่าฝากเงินในธนาคาร
  5. ได้ผลงานด้านCSR (ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม Corporate Social Responsibility, ISO26000)  ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
  6. ช่วยลดค่าเครื่องปรับอากาศ เพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยบังแสงแดด ช่วยลดความร้อนของหลังคา