คำนำโครงการโซลาร์รูฟ

คำนำโครงการโซลาร์รูฟ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเชิญชวนให้เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร เจ้าของโรงงานและอาคารทุกประเภทสมัครเข้าร่วม “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา  ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค ทั่วประเทศ

ผู้สนใจจะสมัครเข้าโครงการฯ  โปรดสอบถาม Call Center  บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด  02-953-9163

หรือสอบถาม ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต    เครืองาม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด มือถือหมายเลข 085-918-3691

บริษัท หวังว่า โครงการนี้จะอยู่ในความสนใจของท่าน  และจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด  สุดท้ายนี้ บริษัทหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านเจ้าของบ้านในการออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่บ้านของท่าน