โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ ลาดพร้าว 71 กทม

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ ลาดพร้าว 71 กทม

 

01-solarhome6

ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ มีนาคม 2553 บ้านคุณหญิงสมปอง-นายแพทย์รัศมี วรรณณิสสร ถนนลาดพร้าว 71 กทม. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลังคาโรงรถและเรือนเพาะชำ ขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้านครหลวง เฉลี่ยเดือนละ 410 หน่วย คิดเป็นเงินเดือนละ 4,500 บาท ปีละ 54,000 บาท เงินลงทุน 580,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)