โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค หาดใหญ่, 2010

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค หาดใหญ่, 2010

 

01-solarhome09

 

ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ เมษายน 2553 บ้านคุณวรรณา ศิริวงศ์ หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ถ. กาญจนวณิชย์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  ขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดือนละประมาณ 4,500 บาท ปีละประมาณ 54,000 บาท