โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ อาคารอุวรรณโณ หาดใหญ่, 2010

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ อาคารอุวรรณโณ หาดใหญ่, 2010

 

01-solarhome08

ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ เมษายน 2553 บ้านคุณมนตรี อุวรรณโณ อาคารอุวรรณโณ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  ขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดือนละประมาณ 4,500 บาท ปีละประมาณ 54,000 บาท