โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ ริมทะเล สงขลา, 2010

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ ริมทะเล สงขลา, 2010

 

01-solarhome07

 

ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟขนาด 3.6 กิโลวัตต์ มีนาคม 2553 บ้านคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ (อดีต สว. สงขลา) ถนนนครใน ริมทะเล อ. เมือง จ. สงขลา