โซลาร์รูฟขนาด 2 กิโลวัตต์ ถนนสวนผัก กทม. 2009

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 2 กิโลวัตต์ ถนนสวนผัก กทม. 2009

 

01-solarhome5

 

ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ออกแบบและติดตั้งโซลาร์รูฟขนาด 2 กิโลวัตต์ มีนาคม 2553

ถนนสวนผัก กทม. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเป็นหลังคาลดแสงไม่ให้เข้าบ้านได้