ระบบโซลาร์รูฟสำหรับบ้าน

หมดเขตรับสมัคร 30 มิย 58 ระบบโซลาร์รูฟสำหรับบ้าน (ขายไฟฟ้าราคาพิเศษ 25 ปี)

เรียนลูกค้าทุกท่าน

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า เฟสที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ก.พ.  -30 มิ.ย. 2558  โดยไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านมีราคา 6.85 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี

ผู้สนใจจะยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านอยู่อาศัย โปรดดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาให้ข้างล่างนี้  กรอกข้อมูล จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งกลับถึง TSF โดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ดุสิต เครืองาม

กรรมการผู้จัดการ

ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์ว่าจ้างให้ TSF เป็นผู้ยื่นแบบคำขอฯ”

/upload/files/2015-Combine Apply to MEA PEA Feb 8(1).pdf

 

 ดาวน์โหลดโบชัวร์ 

/upload/files/2015-Brochure Solar Roof 6_85.pdf