แผงเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำหน่ายโซลาร์เซลล์ ชนิดต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นน้ำของโลก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ชนิดกระจกใสแสงทะลุผ่านได้ (Light Through) และ ชนิดอ่อนที่ม้วนงอได้ (Flexible) อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี ผู้ผลิตรับประกันนานกว่า 20 ปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมชนิด รุ่น ยี่ห้อต่างๆ ได้)

Monocrystalline Si Modules and Multicrystalline Si Modules

Example of Front Page of Catalog Type of  Module Peak Power (Wp) Manufacturer  Click Here Country
  Monocrystalline Si 200-210 Ekarat Solar   Thailand
  Monocrystalline Si 220-250 DelSolar   Taiwan
  Monocrystalline Si 170-195 DelSolar   Taiwan
  Monocrystalline Si 130-145 DelSolar   Taiwan
  Multicrystalline Si 210-230 DelSolar   Taiwan
  Multicrytalline Si 210-240 DelSolar   Taiwan
  Multicrystalline Si 215-240 Chint Solar   China
  Multicrystalline Si 270-295 Chint Solar   China
   Multicrystalline Si  230-250 Q.Cells   Germany
  Multicrystalline Si 245-265  Q.Cells    Germany
  Multicrystalline Si  230-255 REC   Norways
   Monocrystalline Si 175-190 Chaori Solar   China
  Multicrystalline Si  210-240  Chaori Solar   China
  Multicrystalline Si  205 Kyocera    
  Multicrystalline Si 210 Kyocera    
  Multicrystalline Si 215-220 Kyocera    
  Multicrystalline Si 240-250 Kyocera   Japan
  Multicrystalline General Kyocera   Japan
  Monocrystalline Si (Light Through)   MSK-SUNTECH   Japan
  Multicrystalline Si 130 Sharp   Thailand, Japan
  Multicrystalline Si  175 Solar World   Germany
  Multicrystalline Si 180 Solar World   Germany
  Multicrystalline Si 185 Solar World   Germany
  Multicrystalline Si 220-235 Solar World   Germany
  Multicrystalline Si 240-250 Solar World   Germany
  Monocrystalline Si 225-240 Solar World   Germany
  Monocrystalline Si 230-245 Solar World   Germany
  Monocrystalline Si 225-245 Bosch    Germany
  Monocrystalline Si 245-260 Bosch    Germany
  Microcrystalline Si 105-130 Bosch    Germany
  Multi and Mono Si 200-305 China Sunergy (Nanjing)   China
  Multicrystalline Si 225-245 GESOLAR   China
  Mono Multi Si 190-310 Linuo   China
  Monocrystalline Si 240-245 LS   Korea
  Monocrystalline Si 225 Sunpower   USA
  Monocrystalline Si 280 Sunpower   USA
  Monocrystalline Si 318 Sunpower   USA
  Monocrystalline Si 320 Sunpower    USA
  Mono Multi Si General Trinasolar   China

 

Amorphous Si Thin Film Modules and Other Thin Film Modules

Example of Front Page of Catalog Type of Module Peak  Power (Wp) Manufacturer  Click here Country
  Amorphous Si Thin Film Tandem 100-120 Chint Solar   China
  Amorphous Si Thin Film Tandem 100-130 Chint Solar   China
  Amorphous Si Thin Film series A 90-105 DuPont

Apollo

  China

 

  Amorphouse Si Thin Film series C 130-142 DuPont Apollo   China
  Amorphous Si Thin Film series D (Non Frame) 130-145 DuPont Apollo   China
  Amorphous Si Thin Film  121-128 Sharp   Japan
  Amorphous Si Thin Film 40-52  Bangkok

Solar

  Thailand
  Amorphous Si Thin Film 91-110 Sungen   China
  Amorphous Si Thin Film 85-125 Sunwell   Taiwan
  Amorphous Si Thin Film (Flexible)  46-110 Fuji Electric Systems   Japan
  CdTe Thin Film 70-80 First Solar   USA
  Thin Film 140 Solar Frontier