ประวัติบริษัทฯ

ผู้บุกเบิก และผู้นำการออกแบบ ก่อสร้างโซลาร์รูฟ.

about-01    about-02

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ก่อตั้งและบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม อดีตศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตผู้ชำนาญการของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร อดีตรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ปัจจุบันเป็น
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  ผลักดันให้เกิดมาตรการรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษจากโซลาร์ทั้งกรณี Adder, Feed In Tariff และ โซลาร์ภาคประชาชน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ศ. ดร. ดุสิต เครืองามเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและของโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี  มีผลงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาแล้วกว่า 50 เมกะวัตต์

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ตอบสนองตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟ ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา  ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด มีผลงานโซลาร์รูฟมากมาย ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งการติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) บนหลังบ้าน  หลังคาอาคารพาณิชย์ หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม หลังคาอาคารราชการ โรงจอดรถ (Solar Roof) รวมจำนวนมากกว่า 200 ระบบ เช่น

 • Solar Farm in Pracheenburi (0.630 MWp) (2010)
 • Solar Farm in Lobburi (1.6 MWp) (2011)
 • Solar Farm in Nonkhat (1 MWp) (2012)
 • Solar Farm in Lampang (1 MWp) (2012)
 • Solar Farm in Saraburi (5.7 MWp) (2012)
 • Solar Farm in Sukhothai (10 MWp) (2014)
 • Solar Farm in Tak (10 MWp) (2014)
 • Central World (130 kWp) (2011)
 • IKEA (240 kWp) (2011)
 • TESCO LOTUS, Chonburi (330 kWp) (2011)
 • Thai Yokorei, Ayudthaya (62 kWp) (2014)
 • Peenang Waithai, Bangkok (150 kWp) (2014)
 • Namyong Chemical Industries, Samutprakarn (250 kWp) (2014)
 • Mass Rapid Transit Authority of Thailand (41 kWp) (2015)
 • Khon Ken University (62 kWp) (2016)
 • PTT PCL. (OBA Center, Ayudthaya) (200 kWp) (2016)
 • TESCO LOTUS 14 Branches (11 MWp) (2016-2017)
 • Boonthavorn Ceramic 15 Branches (9 MWp) (2017-2018)
 • Thong Thai Textile (0.3 MWp) (2018)
 • Bang of Thailand (0.1 MWp) (2019)
 • Tripetch Isuzu (0.1 MWp) (2019)
 • TPI All SEasons (0.16 MWp) (2019)
 • DTGO Campus (0.77 MWp) (2021-2022)
 • Stian Stainless Steel (0.95 MWp) (2020)
 • Thai Tsuzuki (0.27 MWp) (2020)
 • Home Pro 3 Branches (1.2 MWp) (2020)
 • Bang Pa In Hospital (27 kWp) (2020)
 • United Nations ESCAP (0.17 MWp) (2021)
 • Nabtesco Automotive (95 kWp) (2021)
 • Rama Hospital (81 kWp) (2021)
 • Siriraj Hospital (81 kWp) (2021)
 • Kyoritsu Kiden Fuji (0.44 MWp) (2021)
 • Nabtesco Power Control (0.23 MWp) (2021)
 • CJ Express 22 Branches (0.4 MWp) (2021-2022)
 • UNICEF (64 kWp) (2021)
 • Thai Tsuzuki Phase 2 (0.5 MWp) (2022)
 • Residence มากกว่า 200 หลัง

 

about-03

about-04

about-05

 

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต  เครืองาม

การศึกษา

ปริญญาเอก  วิศวกรรมไฟฟ้า  (เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ. 2531

การทำงาน

 • 2531-2548               ศาสตราจารย์ระดับ10  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552-ปัจจุบันก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด (Thai Solar Future Co., Ltd.)

ความเชี่ยวชาญ      

 • เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์(อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์   การออกแบบและการติดตั้งใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์)
 • เทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์ สุญญากาศ ฟิล์มบาง

ตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต

 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ชำนาญการ ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงาน  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ ในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  ที่ปรึกษานโยบายด้านพลังงาน รองนายกรัฐมนตรี  รมว. กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการบริหาร NECTEC
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่ชาติ
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัล 

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์    2547
 • นักวิทยาศาสตร์อาเซียนดีเด่นรุ่นใหม่  2535
 • รางวัลที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ  สภาวิจัยแห่งชาติ
 • สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา  2 เรื่อง

บทความ

 • ระดับนานาชาติกว่า 150 เรื่อง

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน 

 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA)
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
 • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

ผลงานเด่นเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์  

 • เป็นนักวิจัยGeneration แรกของโลกที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนตั้งแต่ 1983 และขณะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโฮซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  มีผลงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนประสิทธิภาพสูงสุด ในโลก  12%  ปี 1988  สถิติขณะนั้น
 • บุกเบิกการวิจัยเทคโนโลยีผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่จุฬาฯ (1988) จนได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติหลายครั้ง
 • เป็นเลขาธิการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วประเทศ กว่า 100 ชุด
 • ที่ปรึกษา กฟผ. ติดตั้งชุดเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารต่างๆ 60 ชุด (2000-2005)
 • ที่ปรึกษา กฟผ.ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม 500 kW ที่แม่ฮ่องสอน (2006)
 • ผลักดันกระทรวงพลังงานให้จัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์(Feed In Tariff)
 • หัวหน้าคณะผู้วิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เสนอ พพ. (มีส่วนทำให้เกิดโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์หลายแห่ง เช่น โซลาร์ตรอน บางกอกโซลาร์ เอกรัฐโซล่าร์  ชาร์ปไทย ฯลฯ)
 • ผลักดันให้ BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • ผลักดันให้เกิดโครงการโซลาร์โฮม ของ กฟภ.ขนาด 120 W จำนวน 203,000 ชุด  ทำให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้เพิ่ม 1 ล้านคน
 • ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ TESCO LOTUS ขนาด 460 kW
 • กรรมการยกร่างมาตรฐานแผงเซลล์แสงอาทิตย์สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
 • จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด800 kW ให้ กฟผ. ติดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี (ขณะอยู่ที่โซลาร์ตรอน)
 • ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ Energy Complex ขนาด 330 kW
 • ออกแบบ ติดตั้งโซลาร์รูฟ โซลาร์ฟาร์ม กว่า 50 MWp มากกว่า 200 ระบบ