ประวัติบริษัทฯ

ผู้บุกเบิก และผู้นำการออกแบบ ก่อสร้างโซลาร์รูฟ

about-01    about-02

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ก่อตั้งและบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม อดีตศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ชำนาญการของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  ผลักดันให้เกิดมาตรการรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษจากโซลาร์ทั้งกรณี Adder และ Feed In Tariff. ปัจจุบันเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ศ. ดร. ดุสิต เครืองามเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและของโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี  มีผลงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาแล้วกว่า 40 เมกะวัตต์

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ตอบสนองตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด มีผลงานโซลาร์รูฟมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งการติดตั้งบนหลังบ้าน  หลังคาอาคารพาณิชย์ หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม หลังคาอาคารราชการ โรงจอดรถ ฯลฯ รวมจำนวนมากกว่า 100 ระบบ เช่น

 • Khon Ken University (62 kWp)
 • PTT PCL. (OBA Center, Ayudthaya) 200 kWp
 • Pee Nang Ratten Partner Ltd. (150 kWp)
 • Nam Yong Industry Co., Ltd. (250 kWp)
 • IKEA, Mega Bangna กรุงเทพฯ 240 kWp
 • Central World กรุงเทพฯ 123 kWp
 • TESCO LOTUS บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 330 kWp
 • Sharp Appliances (Thailand)  64 kWp
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพฯ 11 kWp
 • มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชียงใหม่ 11 kWp
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงแรม
 • โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาล
 • บ้านอาศัยกว่า 200 ชุด

ฯลฯ

สำหรับโซลาร์ฟาร์ม  ได้มีผลงาน EPC หลายโครงการ ได้แก่

 1. โซลาร์ฟาร์มขนาด 0.63 MWP ของ บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม จ. ปราจีนบุรี เริ่มขายไฟฟ้าต้นปี 2553
 2. โซลาร์ฟาร์มขนาด 1.65 MWP ของ บริษัท โซลาร์พาร์ค จำกัด จ. ลพบุรี เริ่มขายไฟฟ้าปี 2554
 3. โซลาร์ฟาร์มขนาด 1 MWP ของบริษัท เชียงรายนอร์ทวู๊ด จำกัด จ. ลำปาง เริ่มขายไฟฟ้าแล้วปี 2555
 4. โซลาร์ฟาร์มขนาด 5.7 MW ของกลุ่มบริษัทไทยโซลาร์แพลนท์ จ. สระบุรี เริ่มขายไฟฟ้าแล้วปี 2555
 5. โซลาร์ฟาร์มขนาด 1.1 MWp ของบริษัท พีพีโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด จ. หนองคาย เริ่มขายไฟฟ้าแล้ว 2556 และส่วนขยายอีก 0.2 MWp
 6. โซลาร์ฟาร์มขนาด 10 MWp สุโขทัย เริ่มขายไฟฟ้า 2556
 7. โซลาร์ฟาร์มขนาด 10 MWp ตาก เริ่มขายไฟฟ้า 2556

 

about-03

about-04

about-05

 

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต  เครืองาม

การศึกษา

ปริญญาเอก  วิศวกรรมไฟฟ้า  (เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ. 2531

การทำงาน

 • 2531-2548               ศาสตราจารย์ระดับ10  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548-2551               รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 • 2551-2552               รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
 • 2552-ปัจจุบันก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด (Thai Solar Future Co., Ltd.)

ความเชี่ยวชาญ      

 • เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์(อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์   การออกแบบและการติดตั้งใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์)
 • เทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์ สุญญากาศ ฟิล์มบาง

ตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต

 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 •  ผู้ชำนาญการ ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงาน  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ ในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  ที่ปรึกษานโยบายด้านพลังงาน รองนายกรัฐมนตรี  รมว. กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการบริหาร NECTEC

รางวัล 

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์    2547
 • นักวิทยาศาสตร์อาเซียนดีเด่นรุ่นใหม่  2535
 • รางวัลที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ  สภาวิจัยแห่งชาติ
 • สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา  2 เรื่อง

บทความ

 • ระดับนานาชาติกว่า150 เรื่อง

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน 

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA)
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ผลงานเด่นเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์  

 • เป็นนักวิจัยGeneration แรกของโลกที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนตั้งแต่ 1983 และขณะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโฮซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  มีผลงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนประสิทธิภาพสูงสุด ในโลก  12%  ปี 1988  สถิติขณะนั้น
 • บุกเบิกการวิจัยเทคโนโลยีผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่จุฬาฯ(1988) จนได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติหลายครั้ง
 • เป็นเลขาธิการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72 พรรษา ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วประเทศ กว่า 100 ชุด
 • ที่ปรึกษา กฟผ. ติดตั้งชุดเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารต่างๆ60 ชุด (2000-2005)
 • ที่ปรึกษา กฟผ.ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม 500 kW ที่แม่ฮ่องสอน (2006)
 • ผลักดันกระทรวงพลังงานให้จัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์(Feed In Tariff)
 • หัวหน้าคณะผู้วิจัย รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย เสนอ พพ.(มีส่วนทำให้เกิดโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์หลายแห่ง เช่น โซลาร์ตรอน บางกอกโซลาร์ เอกรัฐโซล่าร์  ชาร์ปไทย ฯลฯ)
 • ผลักดันให้BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • ผลักดันให้เกิดโครงการโซลาร์โฮม ของ กฟภ.ขนาด 120 W จำนวน 203,000 ชุด  ทำให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้เพิ่ม 1 ล้านคน
 • ติดตั้งโซลาร์รูฟให้TESCO LOTUS ขนาด 460 kW (ขณะอยู่ที่ โซลาร์ตรอน)
 • กรรมการยกร่างมาตรฐานแผงเซลล์แสงอาทิตย์สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
 • จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด800 kW ให้ กฟผ. ติดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี (ขณะอยู่ที่โซลาร์ตรอน)
 • ติดตั้งโซลาร์รูฟให้Energy Complex ขนาด 330 kW (ขณะอยู่ที่ เอกรัฐโซล่าร์)
 • ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ขนาด630 kW ที่ปราจีนบุรี  (2010 ขณะอยู่ที่ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์)
 • รวมมีผลงานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยกว่า20 เมกะวัตต์
 • นายกสมาคม“สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย”