ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาด 630 กิโลวัตต์ ที่ปราจีนบุรี

      ปิดความเห็น บน ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาด 630 กิโลวัตต์ ที่ปราจีนบุรี